Vacatures bij Certus Groep B.V.

« vorige | Toont 1-22 van 22 resultaten | volgende »
Over de functie Als Programmamanager Jeugd bent u de eerste adviseur voor het Directeurenoverleg en Bestuurlijk Overleg (BOJ). U draagt zorg voor de uitvoering van het Werkplan 2018 en het Transformatieplan. Aan het einde van het jar stelt u een concept Werkplan 2019 op en draagt vervolgens zorg voor de uitvoering van Werkplan 2019 U geeft leiding aan het regionale programma dat wordt uitgevoerd d...
toon volledige vacature
Certus Groep B.V. - Goes, Zeeland, 4462 (2 dagen geleden)
Over de functie Als Medewerker Burgerzaken ontfermt u zich over complexe aanvragen en verricht u werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand. U verricht meerdere werkzaamheden met betrekking tot de BRP. Hierbij kunt u onder andere denken aan het verwerken van mutaties en correcties in de BRP, het zelfstandig uitvoeren van adresonderzoeken en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Complexe...
toon volledige vacature
Over de functie U bent in staat een Programma van Eisen te vertalen naar concrete ontwerpen en adviezen. Met andere domeinen en belanghebbenden gaat u een integrale samenwerking aan om zo tot inspirerende ontwerpen te komen. U levert inhoudelijk advies aan buitenruimteprojecten. Deze projecten lopen uiteen van grootschalige gebiedsontwikkelingen tot kleinschalige maatwerk projecten. Als Landschaps...
toon volledige vacature
Over de functie Als Senior Projectcontroller werkt u vanwege een forse bouwopgave veelal met projecten op het gebied van bouw. Dit zijn omvangrijke projecten die vaak in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan. Uw werkzaamheden leveren een wezenlijke bijdrage aan verbeteringen ins de werkwijzen en processen op het gebied van projectbeheersing binnen de gemeente. Samen met uw collega’...
toon volledige vacature
Over de functie Als Communicatieadviseur gaat u samen met gemeenten, sociale partners en het UWV werken aan een communicatiestrategie. Het doel van de communicatiestrategie is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. U levert een bijdrage aan het actieplan WSP. Dit actieplan bevat activiteiten die bijdragen aan het plaatsen van werkzoekenden die een afstand to...
toon volledige vacature
Over de functie In de rol van Portfoliomanager Vastgoed bent u de motiverende en verbindende factor binnen het team en fungeert u, gezamenlijk met de teamleider, als aanspreekpunt voor de wethouder en het college. U stelt strategisch uitgangspunten voor het vastgoedbeleid op, die ondersteunend zijn aan de organisatiedoelstellingen. Dit zijn uitgangspunten voor acquisitie, duurzaamheids-, rendement...
toon volledige vacature
Over de functie Als Stedenbouwkundige werkt u in multidisciplinaire projectteams waar u ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling vertaalt naar gebieds- en ontwikkelvisies. Het sparren met stakeholders en inwoners in de stad is hierbij zeer belangrijk. Over stedenbouwkundige onderdelen bij ruimtelijke plannen en opgaven waarin de buitenruimte en verdichtingsvraagstukken een rol spelen adviseert...
toon volledige vacature
Certus Groep B.V. - Mijdrecht, Utrecht, 3642 (8 dagen geleden)
Over de functie Het is uw taak als Programmamanager Dienstverlening om het programma Dienstverlening verder in te richten en een uitvoeringsplan op te stellen. Naast het aansturen van projectleiders bent u ook verantwoordelijk voor de aansturing van projecten op integrale wijze. U draagt zorg voor de organisatiekant van het programma. In overleg met de lijnorganisatie stelt u dan ook projectteams ...
toon volledige vacature
Over de functie Als Projectleider binnen de gemeente zult u zich bezig houden met het implementeren van het zaaksysteem e-Suite. U bent daarnaast verantwoordelijk voor het analyseren, optimaliseren en implementeren van procesbeschrijvingen om tot een effectievere dienstverlening te komen. U stelt plannen van aanpak op, bewaakt de voortgang en zorgt er voor dat processen tot uitvoering worden gebra...
toon volledige vacature
Over de functie Als Indicatiesteller Zorgarrangementen Jeugd sta je in contact met cliënten, hulpverleners en netwerkpartners en ben je verantwoordelijkheid voor de zorgindicatie vanuit de gemeente. De vraag en behoefte van het gezin onderzoek je aan de hand van brede hulpvraagverduidelijking. Gezamenlijk stel je een ondersteuningsplan op waarbij de doelen en de behoefte worden beschreven. Tevens ...
toon volledige vacature
Over de functie Als programmeur Wmo is het jouw rol om strategie naar uitvoering te vertalen, met inzet van de beschikbare middelen. Je zorgt ervoor dat acties uit het Actieplan sociaal Domein uitgevoerd worden. De uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 uit naar het bestuursprogramma is jouw verantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor de Implementatie Inkoop en voor Inkoop beschermd wonen van ...
toon volledige vacature
Over de functie In uw rol als Projectleider houdt u zich bezig met integrale projecten op civieltechnisch vlak binnen de openbare ruimte in zowel de plan-, voorbereidings- als uitvoeringsfase. Hierbij ligt het accent op renovatie- en nieuwbouwprojecten. U stelt projectteams samen en geeft hier leiding aan. In samenwerking met de opdrachtgevers bepaalt u hoe er invulling wordt gegeven aan de projec...
toon volledige vacature
Certus Groep B.V. - Rijswijk, Noord-Brabant, 4284(8 dagen geleden)
Over de functie U houdt toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen, specifiek voor het bouwen, het slopen en de werkzaamheden op grond van het bestemmingsplan. Daarbij toetst u of er aan de bestaande wet- en regelgeving wordt voldaan. Inwoners en bedrijven informeert u en geeft u voorlichting aan op het gebied van bouw- en woningtoezicht en de juiste naleving van de vergunningen. U spoort o...
toon volledige vacature
Over de functie Als Wmo consulent geef je de inwoners van de gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag, hierbij maak je gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de Wmo 2015 en stelt het onderzo...
toon volledige vacature
Certus Groep B.V. - 's-Gravenhage, Zuid-Holland, 2492 (8 dagen geleden)
Over de functie Als Projectleider bent u voor negen gemeenten in de regio verantwoordelijk voor het vormgeven en in de praktijk brengen van projecten met betrekking tot o.a. huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel. U bent verantwoordelijk voor het coördineren van ontwikkelingen in de keten. Voor verschillende geweldprojecten inventariseert u onderwerpen en verzamelt u informatie binnen h...
toon volledige vacature
Over de functie Als Beleidsadviseur Verkeer ondersteunt en adviseert u waar nodig het management, bestuur en de directie door problemen te signaleren, analyseren en oplossingen aan te dragen. Afhankelijk van uw voorgaande ervaring en vaardigheden krijgt u diverse werkzaamheden die kunnen variëren tussen verschillende werkgebieden. Op het gebied van verkeer en vervoer fungeert u als sparringpartner...
toon volledige vacature
Over de functie Als Senior Financieel Adviseur Sociaal Domein bent U eindverantwoordelijke voor het schrijven van een financieel plan voor het sociaal domein, waarin de financiële kaders voor de komende jaren worden geschetst. De mogelijke opties voor het financiële kader en de beleidskeuzes die door de senior beleidsadviseurs worden opgesteld, moeten door u worden geanalyseerd en financieel worde...
toon volledige vacature
Verbind en adviseer overheidsspecialisten en gemeenten in de provincie Utrecht. Over de functie Als Adviseur ben je verantwoordelijk voor de provincie Utrecht en verbind en begeleid je overheidsspecialisten en gemeenten. Als kennispartner bespreek je personeelsvragen met gemeenten en organiseer je arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Je verbindt en begeleidt specialisten in hun overheidscarrière e...
toon volledige vacature
Verbind en adviseer overheidsspecialisten en gemeenten in de provincie Noord-Holland. Over de functie Als Adviseur ben je verantwoordelijk voor de provincie Noord-Holland en verbind en begeleid je overheidsspecialisten en gemeenten. Als kennispartner bespreek je personeelsvragen met gemeenten en organiseer je arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Je verbindt en begeleidt specialisten in hun overhei...
toon volledige vacature
Verbind en adviseer overheidsspecialisten en gemeenten in de regio West-Brabant en Zeeland. Over de functie Als Adviseur ben je verantwoordelijk voor de regio West-Brabant en de provincie Zeeland en verbind en begeleid je overheidsspecialisten en gemeenten. Als kennispartner bespreek je personeelsvragen met gemeenten en organiseer je arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Je verbindt en begeleidt sp...
toon volledige vacature
Verbind en adviseer overheidsspecialisten en gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Over de functie Als Adviseur ben je verantwoordelijk voor de provincie Zuid-Holland en verbind en begeleid je overheidsspecialisten en gemeenten. Als kennispartner bespreek je personeelsvragen met gemeenten en organiseer je arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Je verbindt en begeleidt specialisten in hun overheids...
toon volledige vacature
Certus Groep B.V. - Rijswijk, Zuid-Holland, 2284(32 dagen geleden)
Een dynamische en uitdagende functie waarin u het voortouw neemt Over de functie U houdt toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen, specifiek voor het bouwen, het slopen en de werkzaamheden op grond van het bestemmingsplan. Daarbij toetst u of er aan de bestaande wet- en regelgeving wordt voldaan. Inwoners en bedrijven informeert u en geeft u voorlichting aan op het gebied van bouw- en won...
toon volledige vacature
« vorige | Toont 1-22 van 22 resultaten | volgende »