Planoloog planjurist 36 uur vacatures bij Van Dijk Employment Services

« vorige | Toont 1-25 van 31 resultaten | volgende »
Functieomschrijving U bent een specialist elektrotechniek met ervaring met system engineering en minimaal 5 jaar ervaring binnen tunneltechnische projecten. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een specialist elektrotechniek (tunneltechnische installaties) voor het team Integraal Ontwerp van het programma Aanpak Wegtunnels. Het programma omvat projecten in de ope...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een projectbeheerser met ervaring met financiële projectbeheersing en het opstellen van projectvoortgangsrapportages binnen een gemeentelijke projectenafdeling. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een projectbeheerser voor de afdeling Projectbeheersing van het Ingenieursbureau. Het bureau is verantwoordelijk voor de integrale voorberei...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Naaldwijk, Zuid-Holland, 2671(1 dag geleden)
Functieomschrijving U bent een professional op hbo-niveau met bij voorkeur ervaring met gebiedsontwikkeling en de ambitie om na 1 jaar in dienst te treden bij de opdrachtgever. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een assistent projectleider voor het team Gebiedsontwikkeling van het cluster Ruimte. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een adviseur inkoop en contractmanagement met ervaring met het aansturen en beheersen van het inkoopproces en het bijdragen aan de contractbeheersing. Wie? Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op zoek naar een adviseur inkoop en contractmanagement voor meerdere projecten. Een kerntaak van de opdrachtgever ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een kwartiermaker met ervaring met het leiden van veranderprocessen en het bouwen aan toekomstbestendige afdelingen binnen bij voorkeur een gemeentelijke organisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een kwartiermaker voor de afdeling Fondsbeheer, (financieel) Advies, Investeringsbeleid en Risicomanagement (FAIR) van de directie Ver...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een adviseur brandveiligheid met ervaring met brandveiligheidsadvisering ten behoeve van het verlenen van vergunningen voor bouw, gebruik, evenementen en milieu. Wie? Onze opdrachtgever, een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing, is op zoek naar een adviseur brandveiligheid ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een toezichthouder met ervaring met het uitvoeren van controles bij en het houden van toezicht op agrarische bedrijven met inachtneming van de Wabo en Wet natuurbescherming. Wie? Onze opdrachtgever, een omgevingsdienst in Noord-Brabant is op zoek naar een agrarisch toezichthouder. Bij de omgevingsdienst zijn 180 medewerkers werkzaam op het gebied van vergunningverlening,...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een manager tunnelveiligheid met ervaring met het adviseren over brand- en/of tunnelveiligheid binnen infrastructurele projecten van een G4-gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een manager tunnelveiligheid voor de directie Metro en Tram. De medewerkers binnen de directie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten i...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een manager omgeving en communicatie met ervaring met het ontwikkelen van een omgevings- en communicatiestrategie binnen ruimtelijke en/of infrastructurele projecten van een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een manager omgeving en communicatie voor het managementteam van het programma Aanpak Wegtunnels. Het betreffen proje...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Oosterhout, Noord-Brabant, 4902 (7 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een verkeerskundige met ervaring met het analyseren van verkeerskundige vraagstukken en het organiseren, begeleiden en/of uitvoeren van verkeersonderzoeken, bij voorkeur binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Brabant, is op zoek naar een verkeerskundige voor de afdeling Stadsontwikkeling van de unit Beleid & Strategie. De unit Beleid & Strate...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een manager commissioning met ervaring met het leidinggeven aan een team van professionals en het projectmatig implementeren van veranderingen in complexe multidisciplinaire projecten. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een manager commissioning voor de directie Metro en Tram. U bent werkzaam voor het programma Aanpak Wegtunnels binne...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Ridderkerk, Zuid-Holland, 2981(8 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een projectondersteuner met ervaring met het (administratief) ondersteunen van een IPM-team en het beheren van de informatiestromen binnen een (semi-)overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Zuid-Holland, is op zoek naar een projectondersteuner baggerprojecten voor het IPM-team Baggeren. Het team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoe...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een algemeen projectleider gebiedsontwikkeling met ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van gebiedsontwikkelings- en herinrichtingsprojecten van bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een algemeen projectleider gebiedsontwikkeling voor het team Projecten. De komende jaren staat er zowel qua gebi...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Dordrecht, Zuid-Holland, 3311(14 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een recruitment consultant met ervaring met het verzorgen van het recruitmentproces binnen interim-vraagstukken en het uitbreiden van het huidige klantenbestand. Wie? Onze opdrachtgever ondersteunt bedrijven bij innovatie-, leiderschaps- en capaciteitsvraagstukken en adviseert over organisatieverandering, teamcoaching en individuele coaching. Als recruitment consultant b...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Doetinchem, Gelderland, 7006(6 uur geleden)
Functieomschrijving U bent een omgevingsmanager met ervaring binnen een projectteam van een cultuurtechnisch project en bij voorkeur kennis van en ervaring met kavelruilprojecten. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Gelderland, is op zoek naar een omgevingsmanager voor de unit Projecten. Het waterschap beheert het (grond)waterpeil, zuivert rioolwater en zorgt voor schoon water in beken, slo...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Oisterwijk, Noord-Brabant, 5061(1 dag geleden)
Functieomschrijving U bent een projectmedewerker met ervaring met RAW, UAV en UAV-gc en het laten opstellen en controleren van bestekken en tekeningen binnen civiele projecten van een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Brabant, is op zoek naar een projectmedewerker civiel voor de afdeling Ruimte. Als projectmedewerker bereidt u infrastructurele ontwikkelingen van ...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Ridderkerk, Zuid-Holland, 2981(4 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een senior contractadviseur met ervaring met inkoop- en contractmanagement en het opstellen van contractstukken (UAV-gc) binnen baggerprojecten van bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Zuid-Holland, is op zoek naar een senior contractadviseur voor het cluster Baggeren. Als senior contractadviseur maakt u onderdeel uit van een ...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Gouda, Zuid-Holland, 2803(4 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een toezichthouder met ervaring met het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot afvalinzameling en reiniging, bij voorkeur binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een toezichthouder afvalinzameling en reiniging voor het team Dagelijks Beheer van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De afdeli...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Gouda, Zuid-Holland, 2803(5 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een assistent rioolbeheer met ervaring met contractbeheersing en het zelfstandig uitvoeren van kleinschalige (riool)projecten binnen bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een assistent rioolbeheer voor het team Riolering van het bureau Dagelijks Beheer. Het bureau maakt onderdeel uit van de afdeling ...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Gouda, Zuid-Holland, 2803(5 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een toezichthouder openbare verlichting met ervaring met het zelfstandig uitvoeren van lichtberekeningen en het toetsen en beoordelen van verlichtingsplannen. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een toezichthouder openbare verlichting voor het team Verlichting van het bureau Dagelijks Beheer. Het bureau Dagelijks Beheer maakt onderdeel ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een senior manager projectbeheersing met ervaring met het aansturen van een projectbeheersingsteam (IPM) en projectbeheersing binnen projecten met betrekking tot tram- en/of spoorsystemen. Wie? Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een senior manager projectbeheersing tramremise voor de afdeling Openbaar Vervoer (OV). Om het toenemende aantal reizigers in go...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een senior procesbegeleider met ervaring met procesbegeleidingstrajecten ten behoeve van de planvorming van infrastructurele OV-projecten (binnenstedelijk en regionaal). Wie? Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een senior procesbegeleider voor het overzien van OV- en fietsprojecten. In de provincie Utrecht wordt in de periode van 2020 tot 2030 nieuwe infra...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een civieltechnisch projectleider met ervaring met de integrale voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten binnen of voor een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Brabant, is op zoek naar een civieltechnisch projectleider voor de integrale voorbereiding en eventuele uitvoeringsbegeleiding van enkele grote projecten in de op...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een senior adviseur tunnelveiligheid met ervaring met veiligheidsadvisering en brand- en/of tunnelveiligheid binnen infrastructurele renovatieprojecten van bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een senior adviseur tunnelveiligheid voor de directie Metro en Tram. Het betreffen projecten in de openbar...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Heinenoord, Zuid-Holland, 3274(7 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een senior projectcoördinator / senior werkvoorbereider met ervaring met ondersteunende en adviserende opdrachten binnen de energiebranche. Wie? Onze opdrachtgever, een netbeheerder voor gas en elektriciteit, is op zoek naar een senior projectcoördinator / senior werkvoorbereider voor de afdeling Projecten Zuid van de business unit Operations. De focus ligt op het effici...
toon volledige vacature
« vorige | Toont 1-25 van 31 resultaten | volgende »