Vacatures bij Van Dijk Employment Services

« vorige | Toont 1-24 van 24 resultaten | volgende »
Functieomschrijving U bent een contract- en leveranciersmanager met ervaring met het schrijven van programma’s van eisen en het uitvoeren van (meervoudige) onderhandse aanbestedingen bij een publieke opdrachtgever. Wie? Onze opdrachtgever, een onderwijsinstelling, is op zoek naar een contract- en leveranciersmanager voor de directie Facilitaire Service. Deze directie is 1 van de directies van de b...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Zevenaar, Gelderland, 6901(1 dag geleden)
Functieomschrijving U bent een samenwerkingsgerichte adviseur die ervaring heeft met het inhoudelijk beoordelen en behandelen van ruimtelijke initiatieven binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Gelderland, is op zoek naar een adviseur op het gebied van ruimtelijke initiatieven. Wat? Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een communicatieadviseur met ervaring met de communicatie omtrent duurzaamheidsvraagstukken binnen bij voorkeur een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een communicatieadviseur voor het programmateam Duurzame Stad. Binnen het programmateam werken projectmanagers, adviseurs en ondersteuners aan de duurzaamheidsambities van de stad. Een grote b...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een medewerker techniek (IPM) met ervaring met het toetsen van ontwerpen, technische onderzoeken en berekeningen binnen civiele uitvoeringsprojecten in de GWW-sector. Wie? Onze opdrachtgever, een hoogheemraadschap in Zuid-Holland, is op zoek naar een medewerker techniek (IPM) voor het projectteam Voldoende Water. In dit projectteam worden diverse kleine en grotere projec...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - 's-Gravenhage, Zuid-Holland, 2596(2 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een beleidsadviseur wonen met ervaring met het ten uitvoer brengen van woonvisies bij een woningbouwcorporatie of gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een ambtelijke werkorganisatie, is op zoek naar een beleidsadviseur wonen voor de afdeling Ruimtelijke Ordening. De werkorganisatie is een samenwerking tussen 2 gemeenten in de provincie Zuid-Holland die beide gemeentebestur...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een programmamanager met ervaring met duurzaamheidsopgaven binnen gebiedsontwikkelingsprojecten van een (G4-)gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een programmamanager duurzame ontwikkeling voor de directie Ruimte en Duurzaamheid. De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een juridisch adviseur omgevingsrecht met ervaring met het begeleiden van (complexe) juridische dossiers op het gebied van omgevingsrecht binnen bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een juridisch adviseur omgevingsrecht. Wat? Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U advisee...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Castricum, Noord-Holland, 1902 (3 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een coördinerende en toetsende projectleider met ervaring met civieltechnische werkzaamheden en het aansturen van een projectteam binnen infrastructurele projecten van een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een werkorganisatie van 4 gemeenten in Noord-Holland, is op zoek naar een projectleider woningbouwontwikkeling voor het team Projecten. Dit team verzorgt de gebieds- ...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een adviseur met ervaring met gebiedsontwikkeling en het uitvoeren van projecten op het gebied van energietransitie binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een adviseur energietransitie. Klimaatverandering heeft wereldwijde gevolgen, maar vraagt ook om lokale en regionale aanpassingen. Voor 2020 streeft de gemeente naar...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een adviseur met ervaring met het onderhouden en optimaliseren van het kansen- en risicomanagementproces binnen bij voorkeur infrastructurele projecten. Wie? Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op zoek naar een adviseur kansen- en risicomanagement voor het cluster Incidentmanagement Nat van het organisati...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een projectondersteuner met ervaring met notuleren en complex agendabeheer binnen grote infrastructurele projecten van een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze organisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstro...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een medior verkeerskundige met ervaring met het opstellen en bijstellen van een parkeerbeleid en politieke besluitvormingstrajecten binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een medior verkeerskundige. Binnen de afdeling Ruimte en Economie Advies, welke functioneert als intern adviesbureau en opdrachtnemer voor opdrachten...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Lelystad, Flevoland, 8224(7 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een projectleider primaire waterkeringen met ervaring met waterveiligheid en het aansturen en enthousiasmeren van een beoordelingsteam binnen bij voorkeur een waterschap. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Flevoland, is op zoek naar een projectleider primaire waterkeringen. Het waterschap is gestart met het beoordelen van de primaire keringen conform het landelij...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een watersysteembeheerder kunstwerken met ervaring met de uitvoering / realisatie en bouw van (visvriendelijke) gemalen, stuwen, inlaten en vispassages binnen bij voorkeur een waterschap. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Overijssel, is op zoek naar een watersysteembeheerder kunstwerken voor de afdeling Beheer Watersystemen en Dijken. De afdeling is verantwoorde...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een interim-manager milieu en ruimtelijke ordening met ervaring met het leidinggeven aan / sturen van hbo’ers en academici binnen bij voorkeur zelfsturende teams. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een interim-manager milieu en ruimtelijke ordening. De ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit 6 gildes aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. ...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Tiel, Gelderland, 4003(7 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een senior omgevingsmanager met ervaring met de totstandkoming van natuur- en rivierkundige compensatiemaatregelen binnen dijkversterkingsprojecten van een waterschap. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Gelderland, is op zoek naar een senior omgevingsmanager voor het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe. In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma werkt h...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een senior financieel adviseur met ervaring met het adviseren binnen meerjarige investeringsprogramma’s in het fysiek domein binnen bij voorkeur een (grote) gemeente. Wie? Onze opdrachtgever is een gemeente in Zuid-Holland. Vanwege de nieuwe positionering van de afdeling en de daarvoor benodigde doorontwikkeling is de gemeente op zoek naar een financieel adviseur voor de...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Ridderkerk, Zuid-Holland, 2981(8 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een adviseur met ervaring met de implementatie van de AVG en privacybescherming / informatiebeveiliging binnen bij voorkeur een overheidsorganisatie. Wie? Onze opdrachtgever, een waterschap in Zuid-Holland, is op zoek naar een adviseur implementatie AVG voor het cluster AVG van het team Juridisch Advies. Het team Juridisch Advies maakt onderdeel uit van de afdeling Bestu...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een programmasecretaris met ervaring met het ondersteunen van programmamanagers op het gebied van de planning, het bijhouden van acties en besluiten, de financiën en het bestuurlijk proces. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een programmasecretaris voor de opgave Gezond Leefklimaat en het programma Verkeersveiligheid. U werkt 16 uur per week voor de o...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een projectmanager binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met ruime ervaring met samenspraaktrajecten en het trekken van complexe ontwikkelingsprojecten binnen een gemeente. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een projectmanager binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. In de komende jaren vinden een aantal ingrijpende verbeteringen van de bi...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een adviseur tunnelveiligheid met ervaring met de brandveiligheid / tunnelveiligheid en de relevante wet- en regelgeving binnen infrastructurele projecten. Wie? Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een adviseur tunnelveiligheid voor het organisatieonderdeel Metro en Tram. Binnen dit organisatieonderdeel worden projecten uitgevoerd in de open...
toon volledige vacature
Functieomschrijving U bent een procesmanager met ervaring met omgevingsmanagement en het opstellen van strategische beleidsnota’s binnen strategische OV-projecten. Wie? Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een procesmanager voor het expertiseteam OV van het domein Mobiliteit. Binnen het domein Mobiliteit zijn de taken op het gebied van het regionaal openbaar vervoer belegd. Binnen he...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, 5211(14 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een flexibel inzetbare projectondersteuner met ervaring met notuleren op directieniveau en complex agendabeheer. Wie? Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en op het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en b...
toon volledige vacature
Van Dijk Employment Services - Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland, 3371(56 dagen geleden)
Functieomschrijving U bent een commercieel medewerker met ervaring binnen de brandstoffen- en smeermiddelenbranche en transportsector. Wie? Onze opdrachtgever, Lukoil, is een toonaangevend olie- en gasbedrijf en behoort tot de meest succesvolle in de branche. De organisatie bezit moderne raffinaderijen in Nederland alsook wereldwijd. De afzetmarkt bevindt zich op internationaal niveau. Lukoil heef...
toon volledige vacature
« vorige | Toont 1-24 van 24 resultaten | volgende »